Zbudujmy wspólnie
Zielone
Sąsiedztwo

Kolor zielony od zawsze jest utożsamiany z naturą i przyrodą. Zielony oznacza wzrost i odrodzenie. Przebywanie wśród zieleni uspokaja i regeneruje siły witalne. W dzisiejszych czasach zieleń symbolizuje ekologię i dbanie o otaczającą nas przyrodę.

Wzrost zanieczyszczeń, globalne ocieplenie, smog, negatywne zmiany w środowisku naturalnym – wszystkie te niekorzystne zjawiska możemy zaobserwować na całym świecie. Na szczęście każdy z nas bez znaczenia czy jest osobą fizyczną, przedsiębiorcą czy gospodarzem może mieć swój wkład w poprawienie sytuacji najbliższego otoczenia. Zmiany warto zaczynać od najbliższej okolicy, lokalnych społeczności, sąsiedztwa. W myśl zasady „Myśl globalnie, działaj lokalnie” już teraz każdy z nas może zainwestować w ekologiczne rozwiązania w swoim najbliższym otoczeniu i wspólnie zadbać o tworzenie dobrej, ekologicznej społeczności lokalnej.

Razem stwórzmy i
rozwijajmy Zielone Sąsiedztwo!

Wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB i SGB-Bankiem SA możesz dokonać inwestycji, która sprawi, że Twoja okolica stanie się jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia. Dzięki temu, zyskają wszyscy: Ty – oszczędności i czystą energię, lokalne otoczenie – niską emisję zanieczyszczeń.

Banki Spółdzielcze SGB oferują swoim klientom środki na inwestycje ekologiczne, a także pełen dostęp do programów rządowych i samorządowych. Tak szeroki wachlarz narzędzi pomaga w podejmowaniu mądrze zaplanowanych i rentownych inwestycji. Dzięki naszym rozwiązaniom korzysta nie tylko środowisko naturalne, ale także Twój portfel. Inwestycje w rozwiązania ekologiczne oznaczają realne oszczędności w funkcjonowaniu domu, mieszkania, firmy czy gospodarstwa.

ZIELONE SĄSIEDZTWO

Klient indywidualny

Sprawdź

Rolnik

Sprawdź

Przedsiębiorca

Sprawdź

Klient
indywidualny

Termoizolacja budynków

Wymiana pieców na paliwa stałe

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje wodne

Nie zastanawiaj się dłużej. Sprawdź ofertę Swojego Banku Spółdzielczego SGB!

Zadbaj o swój dom, twórz z nami Zielone Sąsiedztwo. Zainwestuj w ekologię – to naprawdę się opłaca. Sprawdź w Swoim Banku Spółdzielczym możliwość wsparcia i już dziś zrealizuj inwestycję przyjazną dla środowiska.

Lista Banków Spółdzielczych SGB

Wsparcie dla klientów indywidualnych, w zakresie inwestycji dotyczących m.in.:

 • zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych,
 • zakupu i montażu nowej instalacji grzewczej w tym wymianę kotłów grzewczych,
 • docieplenia budynku mieszkalnego,
 • wymiany stolarki okiennej,
 • zakupu i instalacji przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków,
 • zakupu sprzętu AGD A+++.

Zalety produktów z zakresu Zielonego Sąsiedztwa:

 • szeroki zakres celów na inwestycje ekologiczne
 • możliwość skorzystania przez Klienta z rządowych programów:
  • „Czyste powietrze”: dofinansowanie można otrzymać do wymiany kotłów i miejscowych ogrzewaczy na paliwo stałe, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montaż/modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, usprawnienie systemu wentylacyjnego,
  • „Mój Prąd” możliwe jest dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW dla gospodarstw domowych.
 • możliwość odliczenia od podstawy podatku dochodowego przez Klienta wydatków poniesionych m.in. na montaż ogniw fotowoltaicznych, odliczenie do 53 tys. zł,
 • oferta dla nowych i dotychczasowych klientów.

Klienci wnioskujący o wsparcie w ramach Zielonego Sąsiedztwa mogą skorzystać ze zrzeszeniowej oferty ubezpieczeń majątkowych i życiowych i ubezpieczyć np.: kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, źródła ciepła opalane biomasą, mikrokogenerację.

Podmioty działające w sektorze rolnym, rolnicy, przetwórcy

Termoizolacja budynków

Wymiana pieców na paliwa stałe

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje wodne

Wsparcie dla rolników , w zakresie inwestycji dotyczących m.in.:

 • odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych
 • gospodarki obiegu zamkniętego
 • termomodernizacji budynków służących produkcji/przetwarzaniu
 • magazynowania energii
 • instalacji odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych
 • technologii do wytwarzania paliw alternatywnych
 • technologii służące zmniejszeniu zużycia energii
 • inwestycji w kogeneracje
 • rozwoju sieci ciepłowniczych

Zalety produktów z zakresu Zielonego Sąsiedztwa:

 • oferta dla nowych i dotychczasowych klientów
 • szeroki zakres celów na inwestycje ekologiczne
 • zabezpieczenie bezpłatną gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR (do 80% kwoty)

Nie zastanawiaj się dłużej.

Zadbaj o swoje gospodarstwo i twórz z nami Zielone Sąsiedztwo. Zainwestuj w ekologię – to naprawdę się opłaca. Sprawdź w Swoim Banku Spółdzielczym możliwość wsparcia i już dziś zacznij oszczędzać.

Lista Banków Spółdzielczych SGB

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Termoizolacja budynków

Wymiana pieców na paliwa stałe

Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje wodne

Elektromobilność

Wsparcie dla małych i średnich firm, w zakresie inwestycji dotyczących m.in.:

 • odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych
 • gospodarki obiegu zamkniętego
 • termomodernizacji budynków związanych z prowadzoną działalnością
 • magazynowania energii
 • elektromobilności
 • instalacji odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych
 • technologii do wytwarzania paliw alternatywnych
 • technologii służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej
 • inwestycji w kogeneracje
 • rozwoju sieci ciepłowniczych

Zalety produktów z zakresu Zielonego Sąsiedztwa:

 • oferta dla nowych i dotychczasowych klientów
 • szeroki zakres wsparcia inwestycji ekologicznych
 • zabezpieczenie bezpłatną gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR (do 80% kwoty) z możliwością refundacji zapłaconych odsetek za okres 3 lat.

Nie zastanawiaj się dłużej.

Zadbaj o swoją firmę i twórz z nami Zielone Sąsiedztwo. Zainwestuj w ekologię – to naprawdę się opłaca. Sprawdź w Swoim Banku Spółdzielczym możliwość wsparcia i już dziś zacznij oszczędzać.

Lista Banków Spółdzielczych SGB